De inwoners van Oost-BelgiŽ beschouwen zichzelf als mensen in een Europees kerngebied met onbezorgde toegang tot de vier verschillende landen (B, D, NL und L). Ze identificeren zich met de Duitse of de Franse taal; ze hebben via de media en door dagelijkse contacten een nauwe band met het Duitse cultuurgebied of/en met het Romaanse cultuurgebied.
 
De Duitstaligen zijn loyale Belgen, die over het algemeen de monarchie genegen zijn; ze voelen zich van staatswege gerespecteerd, sinds het Duits als ťťn van de officiŽle en grondwettelijke talen erkend werd. De politieke autonomie als Duitstalige gemeenschap heeft er aanzienlijk toe bijgedragen, dat de Duitstalige bevolking zich als een waardevol bestanddeel van de Belgische staat beschouwt. Voor de Franstaligen van het kanton Malmedy was deze omschakeling sinds 1920 gemakkelijker.
 


In de laatste jaren is de bevolking vooral in het noorden sterk gestegen. De reden ligt hoofdzakelijk in de migratiebeweging tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ: steeds meer Duitse staatsburgers verhuizen naar het naburige koninkrijk BelgiŽ omdat de immobiliŽnprijzen hier aanzienlijk lager zijn en omdat zij bovendien nog kunnen profiteren van belangrijke fiscale voordelen. Zo heeft de gemeente Raeren op dit ogenblik ca. 45 % Duitse inwoners en de gemeente Kelmis ca. 30 %.

Taalkundig gezien hebben de Duitse staatsburgers geen integratieproblemen, omdat de moedertaal van de meeste Oost-Belgen Ė zoals reeds meermaals vermeld Ė Duits is. De taalkundige grote verscheidenheid in Oost-BelgiŽ wordt op grond van de nabijheid van de Franstalige gemeenten, de nabijheid van de grens en de betekenis van de Franse en de Nederlandse taal in BelgiŽ sterk bevorderd:  de meeste Oost-Belgen spreken drie, meestal ook vier talen (Duits, Frans, Nederlands en Engels).

Bevolkingsdichtheid  

De demografische Noord-Zuid-helling wordt erg duidelijk als u de meest noordelijke en de meest zuidelijke gemeenten met elkaar vergelijkt:

- de dichtst bevolkte gemeente van het hele gebied is Kelmis
(573,73 inw./km2)
- de gemeente met de geringste bevolkingsdichtheid is Burg-Reuland
(35,82 inw./km2)
 
Oost-BelgiŽ beslaat 3,44 % van de oppervlakte van BelgiŽ en huisvest 0,87 % van de bevolking van het land.


Ter vergelijking: de bevolkingsdichtheidsquotiŽnt bedraagt 344,32 voor BelgiŽ, voor WalloniŽ 203 en voor Vlaanderen 450. De regio Brussel neemt een uitzonderingspositie in, omdat het hier hoofdzakelijk over een stedelijk, dichtbevolkt gebied gaat: 6.312.
 
De mannen vormen met 49,51 % een lichtjes kleiner aantal van de totale bevolking van Oost-BelgiŽ; de vrouwen zijn met 50,49 % in de meerderheid (vgl. BelgiŽ: mannen: 48,94 %, vrouwen 51,06 %). Nochtans doet zich de laatste jaren een verschuiving ten gunste van de mannen voor.
 
Bron: INS/WSR/ABEO

< terug