Oost-België, en daarmee bedoelen we alle 11 de gemeenten, bevindt zich in het grensoverschrijvende middelgebergte Ardennen-Eifel, een geologisch deel van het  aan de linker Rijnoever gelegen  leisteengebergte.  Hier ontmoeten de westelijke benaming “Ardennen” en de oostelijke benaming “Eifel” elkaar. Dit oude middelgebergte is een golvend hoogland met uitgebreide bossen, die vaak door rivierdalen  diep werd ingesneden (Our, Warche, Amel), of die brede, vlakke dalen met weiden vertoont (Geul, Weser).

Dwars door deze landstreek loopt ook de waterscheiding van Maas en Rijn. 
In het midden ligt Europa’s laatste hoogveen, de Hoge Venen, met turf- en veengebieden.  De hoogste top van het gebied en tegelijkertijd ook van België, het Signaal van Botrange in de gemeente Weismes, is 692,5 m hoog. Het laagste punt boven de zeespiegel ligt op180 m in de gemeente Lontzen.Veel bos
Oost-België is bedekt met 40.000 ha (40 km2) bos. Daarvan strekken er zich 20.000 ha uit van de Hoge Venen tot Eupen en Raeren:  het Hertogenbos. In het noorden grenst het licht heuvelachtige Land van Eupen en het Geuldal aan de uitlopers van het Land van Herve met zijn onmiskenbare haaglandschappen. 
In het zuiden wisselen dichte loof- en naaldbossen af met weiden en weiland. Het oude middelgebergte wordt door de loop van beken en rivieren doorsneden, die smallere en bredere dalen gevormd hebben. 
5000 ha van het landschap werden als natuurreservaten geconcipieerd.

Zuivere lucht
Het gebied, zoals ook de hele omgeving, ligt in een gebied met een atlantisch klimaat, met relatief hoge neerslag en dat matig koud is, maar lange winters heeft. Het Eifel-Ardennen-gebergte heeft een uitgesproken, sterk wisselend klimaat (hogere windsnelheden, lage temperaturen, grote temperatuurschommelingen overdag, hogere afkoelingswaarden, geringe, partiële zuurstofdruk en verhoogde UV-straling) en het is een gebied met zuivere lucht.

Ongeveer 91.000 inwoners op goed 1.000 km2
De totale oppervlakte van de elf gemeenten bedraagt ongeveer 1052 km2. De geografische ligging: 50°45‘ noorderbreedte (+/- 100 m ten zuiden van het drielandenpunt  België-Nederland-Duitsland) tot 50°08‘ noorderbreedte ( 1 km ten zuiden van Ouren in de gemeente Burg-Reuland), alsook 5°39‘ oosterlengte (Eau Rouge aan het Circuit van Francorchamps in de gemeente Malmedy) tot 6°25‘ oosterlengte (1,7 km ten oosten van Krewinkel in de gemeeente Büllingen). Met ongeveer 91.000 inwoners betekent dat een bevolkingsdichtheid van 86,5 inwoners/km2.

Met Nederland heeft deze landstreek geen directe grenzen,  hoewel de noordelijkste gemeente  Kelmis, het drielandenpunt tot op ongeveer 100 m nadert. De grens met Duitsland is 161,4 km lang; die met het Groothertogdom Luxemburg is naar schatting 17 km lang.

< terug